บ้านและสวน

บ้านแลกเงิน ธนชาต

บ้านแลกเงิน ธนชาต เพื่อขยายธุรกิจ

บ้านแลกเงิน ธนชาต พูลวิลล่า สินเชื่อบ้านแลกเงินได้ซึ่งมีการมีหุ้นรวมกันกลายเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) แปลงบ้านเป็นเงินปลดล็อกทุกภาระหน้าที่เสริมสภาพคล่อง จะคลี่คลายลงได้ด้วยข้อมูลน่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้ขอสินเชื่อ บ้าน แลกเงิน 

แม้กระนั้นหากแม้ยังไม่ต้องการที่จะอยากเงินกู้ยืมในขณะนี้ การเข้าใจสินเชื่อชนิดนี้อาจมีคุณประโยชน์ ในอนาคตข้างหน้าได้ เนื่องจากว่าแม้อยากเงิน เพื่อขยายกิจการหรือใช้ในเรื่องเร่งด่วน ได้ทันการจากที่อยากได้

บ้านแลกเงิน ธนชาต

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

รายละเอียดสินเชื่อ

 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง (มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท)
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 15 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
 • รีไฟแนนซ์บ้านแลกเงินต่อได้ (สามารถรีไฟแนนซ์ บ้าน แลกเงินจากสถาบันการเงินอื่น)

 ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน รายละเอียดหลักประกัน ภูเก็ตวิลล่า

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน
 • ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

คุณสมบัติผู้กู้ :ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

 • รับเงินเดือน ผ่านการโอนฝากบัญชีโดยมีฐาน ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ซึ่ีงอายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
 • รีวิวบ้านภูเก็ต การทำงานที่ปัจจุบันนี้เกิน4 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • การประมาณการรายได้ต่อเดือน50,000 บาทขึ้นไป
 • ซึ่งอายุอยุ่ระหว่าง 20-60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

 วงเงินกู้ : ไม่เกิน 90 % ของค่าหลักประกันเงินกู้ยืมอย่างต่ำ500,000 บาทสูงสุดไม่เกิน10,000,000 บาท

 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินแบงค์ฯ
 • กรณีสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินใหม่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินแบงค์ฯ
 • กรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากที่อื่นมาที่ ( ttb) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินแบงค์ฯ
บ้านแลกเงิน ธนชาต

 ระยะเวลากู้ : สูงสุด 15 ปี วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

ผู้กู้จำนวนเงินกู้ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท-ตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท-=5.15 – 6.57 %

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ttb / สินเชื่อบ้านแลกเงิน Top Up สมัครพร้อมสินค้าเสริม 3 จำพวก (MRTA)

แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • เดือนที่ 1-3 อัตราค่าดอกเบี้ย 0% ต่อปี
 • เดือนที่ 4-12 อัตราค่าดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี
 • ปีที่ 2-3 อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.63% ต่อปี
 • ต่อจากนั้น อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.63% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.15% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 5.47% ต่อปี

แบบที่ 2 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-0.88% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-0.63% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.40% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 5.57% ต่อปี

แบบที่ 3 (ฟรีค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่1-3 อัตราดอกเบี้ย 0.63% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-0.63% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.65% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 5.65% ต่อปี

กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

แบบที่ 1

 • ปีที่1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR+0.12% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR+0.37% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี =6.40% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 6.57% ต่อปี

หมายเหต : ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

 • ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA)
 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนส่งสินเชื่อบ้าน
 • บัตรเดบิต TMB (ในกรณีที่มีบัตรเดบิต TMB แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)
 • หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ 
 • ดอกเบี้ยผิดนัด : ขายวิลล่าภูเก็ต สูงสุด 15.50% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียม  

 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอน  : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ 
 • ค่าการทวงหนี้  : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ 
 • ค่าอากรแสตมป์  : ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง 
 • การชำระคืนเงินกู้  
 • ยอดชำระขั้นต่ำ  : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ 
 • สิทธิชำระเกินค่างวด  : มี 
 • สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : มี 
 • หมายเหตุ  : – 
 • สอบถามเพิ่มเติม  : Tel. 1428 
 • คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

update ณ วันที่ : 5 ส.ค. 64


อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA ปรึกษาสินเชื่อบ้าน

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)